صورت‌های مالی 92 – 91 باشگاه پرسپولیس تا شنبه در اختیار سازمان خصوصی سازی

صورت‌های مالی 92 – 91 باشگاه پرسپولیس تا شنبه در اختیار سازمان خصوصی سازی

صورت‌های مالی باشگاه پرسپولیس منتهی به تیر ماه سال 92 تا روز شنبه در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار خواهد گرفت.

بهروز منتقمی در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس با اعلام این مطلب گفت: حسابرسان تعیین شده از سوی سازمان حسابرسی در حال انجام امور هستند و باشگاه پرسپولیس برای تسریع در روند واگذاری از هیچگونه همکاری با سازمان خصوصی سازی دریغ نمی‌کند.

وی ادامه داد: در این ارتباط صورت‌های مالی باشگاه منتهی به تیر ماه 1392 نیز آماده شده و با طی مراحل نهایی قصد داریم آنها را در جلسه روز شنبه به سازمان خصوصی سازی تحویل دهیم. همچنین به زودی صورت‌های مالی منتهی به تیر ماه 93 نیز آماده تحویل خواهد شد.

نظرات