MRI نوروزی، کشیدگی را تائید و پارگی را رد کرد

MRI نوروزی، کشیدگی را تائید و پارگی را رد کرد

هادی نوروزی با توجه به تصویربرداری انجام شده، دچار کشیدگی عضله همسترینگ شده است.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنابر اعلام کادر پزشکی سرخپوشان، هادی نوروزی بر اساس MRI انجام شده، دچار کشیدگی درجه یک عضله همسترینگ شده است.

کادر پزشکی تیم، وجود پارگی در این ناحیه را رد کرده و دوره درمان را بین یک هفته تا 10 روز اعلام کرده است.

نظرات