کامیابی‌نیا به پرسپولیس پیوست

کامیابی‌نیا به پرسپولیس پیوست

با عقد قرار داد 2 ساله کمال کامیابی نیا به پرسپولیس پیوست

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس کمال کامیابی نیا  با عقد قرار داد 2 ساله به پرسپولیس پیوست .

نظرات