گزارش اختصاصی دیدار پرسپولیس - صبا (فیلم)

گزارش اختصاصی دیدار پرسپولیس - صبا (فیلم)

فیلم گزارش اختصاصی از رختکن، تمرین و کنفرانس خبری علی دایی

فیلم گزارش اختصاصی از رختکن، تمرین و کنفرانس خبری علی دایی/ 8 شهریور 1393

نظرات