پرسپولیس - تراکتور سازی تبریز/ گزارش تصویری

پرسپولیس - تراکتور سازی تبریز/ گزارش تصویری

گزارش تصویری پرسپولیس -تراکتور سازی تبریز

گزارش تصویری  دیدار پرسپولیس -تراکتور سازی تبریز/ جمعه 14 شهریور 1393

عکس ها: مجتبی صالح - کامران صمدی

نظرات