کنفرانس مطبوعاتی پرسپولیس -تراکتورسازی/ فیلم

کنفرانس مطبوعاتی پرسپولیس -تراکتورسازی/ فیلم

علی دایی سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار مقابل تراکتور سازی حضور یافت و پاسخگوی خبرنگاران شد.

فیلم کنفرانس مطبوعاتی پرسپولیس -تراکتور سازی/ یکشنبه 2 شهریور 1393

نظرات