پیام از 24 مهر ماه در ترکیب پرسپولیس

پیام از 24 مهر ماه در ترکیب پرسپولیس

پیام صادقیان بازیکن پرسپولیس پس از واریز جریمه نقدی، از تاریخ 24 مهر ماه قادر به همراهی تیم مربوطه و حضور در مسابقات رسمی خواهد بود.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، پیام صادقیان بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس که در دیدار مورخ 16/5/93 مقابل تیم فولاد خوزستان به دلیل انجام رفتار غیر ورزشی به مدت سه ماه از حضور در مسابقات محروم شده بود، پس از واریز جریمه نقدی متعلقه به میزان 50.000.000 ریال (پنجاه میلیون ریال) قادر به همراهی تیم خود و حضور در مسابقات رسمی لیگ برتر از تاریخ 24 مهر ماه سال جاری خواهد بود.

وی براساس بند 3 ماده 66 آیین نامه انضباطی، به سه ماه محرومیت از همراهی تیم و حضور در مسابقات رسمی و پرداخت پنجاه میلیون (50.000.000) ریال جریمه نقدی محکوم شد که پس از ابلاغ رأی، پیام صادقیان اعتراض و درخواست تجدید نظر خود را به کمیته استیناف ارائه داد.

از همین رو کمیته استیناف پس از بررسی محتوای پرونده مدت زمان محرومیت وی را به دو ماه و پرداخت جریمه نقدی فوق محکوم کرد. بر همین اساس کمیته انضباطی زمان پایان محرومیت صادقیان را 23/7/93 اعلام کرد و این بازیکن می‌تواند از تاریخ 24 مهرماه تیم خود را پس از واریز جریمه نقدی و ارائه اصل فیش به سازمان لیگ کشور همراهی کند.

نظرات