مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در مرکز انتقال خون

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در مرکز انتقال خون

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس غروب چهارشنبه در مرکز انتقال خون حضور پیدا کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، افشین پیروانی، غروب چهارشنبه برای اهدای خون، به اتفاق تعدادی از هواداران و مشوقین پرسپولیس در مرکز انتقال خون حضور پیدا کرد.

مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در جریان این حضور، ابراز امیدواری کرد که مردم، به ویژه هواداران پرسپولیس با اهدای خون، یاری رسان بیماران و نیازمندان به فرآورده‌های خونی باشند.

نظرات