مصوبه هیات مدیره در خصوص انتصابات جدید در باشگاه پرسپولیس

مصوبه هیات مدیره در خصوص انتصابات جدید در باشگاه پرسپولیس

جلسه هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس امروز برگزار شد و مصوبه هیات مدیره در خصوص انتصابات جدید و اصلاحات ساختار سازمانی باشگاه اعلام شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با توجه به جلسه امروز هیات مدیره مورخ  ۹۸/۱۲/۲۲ و به دلیل اصلاحات ساختار سازمانی در خصوص موارد ذیل تصمیم‌گیری شد:

۱- آقای رضا یلوه به عنوان سرپرست معاونت اقتصادی

۲- آقای حسین خبیری به عنوان سرپرست معاونت اجرایی

۳- آقای ابوالفضل امان‌الله به عنوان مشاور ارتباطات رسانه‌ای

۴- آقای فرامرز دیناروند با حفظ سمت مدیر امور مالی به سمت سرپرستی معاونت اداری مالی (ضمن تشکر از زحمات سرکار خانم اسفندیاری) تعیین و منصوب شدند.

نظرات