دکتر رسول‌پناه عهده‌دار امور سرپرستی باشگاه پرسپولیس شد
با تصمیم هیات مدیره

دکتر رسول‌پناه عهده‌دار امور سرپرستی باشگاه پرسپولیس شد

سرپرست باشگاه پرسپولیس مشخص شد

به گزارش روابط عمومی باشگاه پرسپولیس، بعد از جلسه هیات مدیره و نظر به اینکه آقای انصاری‌فرد تماس‌های هیات مدیره باشگاه را بدون پاسخ گذاشته و به جهت اداره امور باشگاه، مقرر شد آقای دکتر مهدی رسول‌پناه، رئیس هیات مدیره باشگاه با حفظ سمت، سرپرستی امور را عهده‌دار شود

بدیهی است در آتیه‌ای نزدیک تصمیمات بعدی اتخاذ خواهد شد

نظرات