حسین خبیری: در نشست هیات مدیره با استعفای مدیرعامل مخالفت شد

حسین خبیری: در نشست هیات مدیره با استعفای مدیرعامل مخالفت شد

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس گفت: هیات مدیره باشگاه در نشست امروز خود، با استعفای مدیرعامل باشگاه مخالفت کرد ولی به‌ نظر می‌رسد در صورت اصرار بر استعفاء از سوی آقای محمد حسن انصاریفرد، تصمیم جدیدی اتخاذ خواهد شد.

حسین خبیری  در گفت‌وگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در خصوص آخرین وضعیت باشگاه پرسپولیس بعد از استعفای محمدحسن انصاری‌فرد از مدیرعاملی این باشگاه گفت: هیات مدیره باشگاه پرسپولیس، امروز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و با استعفای آقای انصاری‌فرد مخالفت شد.

وی تاکید کرد: هیات مدیره همچنان منتظر پاسخ انصاریفرد است اما اگر ایشان اصرار به استعفایش داشته باشد با توجه به شرایط حساس باشگاه و اینکه در پایان سال قرار داریم بنظر می‌رسد در راستای اینکه خللی در روند کار باشگاه ایجاد نشود، هیات مدیره تصمیم جدیدی خواهد گرفت.

معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: اعضای هیات مدیره در تماسی که با آقای انصاری‌فرد داشتند خواستار ادامه همکاری او با پرسپولیس شدند. به هر حال آقای انصاری‌فرد زحمات زیادی در این مدت برای پرسپولیس کشیده‌اند.

نظرات