راه‌اندازی اکیپ‌های سیار برای ضد عفونی اماکن عمومی و ورزشی
مشارکت معاونت فرهنگی باشگاه پرسپولیس با جمعیت امام رضایی‌ها

راه‌اندازی اکیپ‌های سیار برای ضد عفونی اماکن عمومی و ورزشی

معاونت فرهنگی باشگاه پرسپولیس با استفاده از ظرفیت کانون هواداران باشگاه و با مشارکت جمعیت امام رضایی‌ها در راستای اجرای طرح جهادی، اقدام به راه اندازی اکیپ های سیار و داوطلب برای اجرای عملیات ضد عفونی اماکن عمومی و ورزشی می‌نماید.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، معاونت فرهنگی و کانون هواداران باشگاه در اقدام مشترک با جمعیت امام رضایی ها به منظور اجرای طرح جهادی ضدعفونی اماکن عمومی و ورزشی اقدام به راه اندازی اکیپ های ویژه و مجهز خواهندکرد که پس از موارد ارجاع شده با توجه به پتانسیل موجود برای ضد عفونی اماکن مورد استفاده عموم مردم اقدام خواهند کرد.

این طرح جهادی در راستای تلاش برای ایجاد عزم ملی جهت سرکوب سریعتر ویروس کرونا، ایجاد محدودیت در مسیر شیوع بیماری و کمک به کاهش موارد ابتلا در حد توان و ‌امکانات موجود انجام می‌شود.

نظرات