اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص دیدار پرسپولیس - سپاهان

اعلام رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص دیدار پرسپولیس - سپاهان

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای خود را درباره دیدار برگزار نشده سپاهان و پرسپولیس صادر کرد‌.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و به نقل از فدراسیون فوتبال، بر این اساس، رای کمیته انضباطی به شرح زیر اعلام شد:

مستند به مواد ٥١،٦٢،٨٦،٩١،٩٦،١١٧ از مقررات انضباطي مصوب سال ١٣٩٧ ضمن بازنده اعلام کردن تيم سپاهان با نتيجه سه به صفر در بازي مقابل تيم پرسپوليس، باشگاه سپاهان به پرداخت مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون ريال جريمه نقدی محكوم شد.

راي صادره ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در كميته استيناف است.

نظرات