معارفه حمید درخشان 19 شهریور 1393 /گزارش تصویری

معارفه حمید درخشان 19 شهریور 1393 /گزارش تصویری

گزارش تصویری معارفه حمید درخشان سرمربی جدید باشگاه پرسپولیس

گزارش تصویری معارفه حمید درخشان سرمربی جدید باشگاه پرسپولیس / 19 شهریور 1393

عکاس: مجتبی صالح - کامران صمدی

نظرات