تمرین سه شنبه 18 شهریور 1393 سرخپوشان/ گزارش تصویری

تمرین سه شنبه 18 شهریور 1393 سرخپوشان/ گزارش تصویری

گزارش تصویری تمرین سه شنبه 18 شهریور سرخپوشان

گزارش تصویری تمرین  سه شنبه/18 شهریور 1393

عکاس: مجتبی صالح - کامران صمدی

نظرات