کمیته فنی تیم‌های پایه یکشنبه تشکیل جلسه می‌دهد

کمیته فنی تیم‌های پایه یکشنبه تشکیل جلسه می‌دهد

کمیته فنی تیم‌های پایه پرسپولیس فردا یکشنبه به ریاست مدیر آکادمی فوتبال پرسپولیس تشکیل جلسه می‌دهد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، کمیته فنی تیم‌های پایه پرسپولیس، فردا به ریاست محمد پنجعلی و با حضور مربیان هر چهار رده سنی، تشکیل جلسه خواهد داد.

در این جلسه درباره آخرین وضعیت و عملکرد تیم‌های پایه بحث و گفتگو خواهد شد و گزارش آن در اختیار مدیر عامل باشگاه قرار می‌گیرد.

نظرات