بازی تدارکاتی با نفت مسجد سلیمان پس از ریکاوری سرخپوشان

بازی تدارکاتی با نفت مسجد سلیمان پس از ریکاوری سرخپوشان

تیم فوتبال پرسپولیس، برنامه پنجشنبه خود را در دو مرحله انجام می‌دهد که به ریکاوری و بازی تدارکاتی اختصاص دارد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، سرخپوشان برنامه پنجشنبه خود را در دو گروه انجام خواهند داد.

گروه اول بازیکنانی هستند که در بازی با پیکان حضور داشتند. آنها از ساعت ۱۷، برنامه ریکاوری را انجام خواهند داد.

بازی تدارکاتی با نفت مسجد سلیمان نیز از ساعت ۱۸ آغاز می‌شود که پشت درهای بسته انجام خواهد شد.

نظرات