تمرین پنجشنبه 20 تیر 98 / ویدیو

تمرین پنجشنبه 20 تیر 98 / ویدیو

گزارش تلویزیون پرسپولیس از تمرین پنجشنبه 20 تیر 98 سرخپوشان در اردوی ترکیه

نظرات