کالدرون کار را از فرودگاه شروع کرد

کالدرون کار را از فرودگاه شروع کرد

سرمربی پرسپولیس با رسیدن به فرودگاه، پس از آن که با بازیکنان خود دیدار کرد، از فرصت بهره برد و همراه همکارانش برنامه‌ریزی برای تمرینات آنجا را آغاز کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، گابریل کالدرون امروز پس از حضور در فرودگاه، ابتدا پیگیر شرایط از محسن خلیلی شد و پس از آن به بازیکنانش سر زد و در ادامه، از فرصت باقیمانده تا پرواز برای انجام کارها استفاده کرد.

او و دستیارانش لپ تاپ و دیگر وسایل خود را روی میز پهن کردند تا بررسی شرایط بازیکنان و برنامه‌ریزی برای تمرینات و اردوی ترکیه را تکمیل کنند.

نظرات