پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان/ گزارش تصویری

پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان/ گزارش تصویری

گزارش تصویری دیدار پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان

گزارش تصویری دیدار پرسپولیس - نفت مسجد سلیمان/ جمعه 21 شهریور 1393

عکاس:مجتبی صالح

نظرات