پرسپولیس قهرمان سوپر جام ایران
مصوبه هیات رئیسه سازمان لیگ در مورد سوپرجام؛

پرسپولیس قهرمان سوپر جام ایران

هیات رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران مصوب کرد در صورتیکه قهرمان لیگ برتر و جام حذفی یک تیم باشد، سوپرجام برگزار نمی‌شود.با این مصوبه، پرسپولیس با کسب قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی، به عنوان قهرمان سوپر جام کشور معرفی شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران، با توجه به عدم پیش بینی این مورد در آئین نامه برگزاری مسابقات بر اساس مقررات هیات رئیسه سازمان لیگ در این خصوص  مصوب کرد در صورت قهرمانی یک تیم در لیگ برتر و جام حذفی مسابقه سوپرجام برگزار نمی شود و تیم قهرمان هر دو جام به عنوان  قهرمان سوپرجام معرفی می گردد.

ضمنا این مورد در آئین نامه سنوات آینده پیش بینی شد.

بر همین اساس، پرسپولیس آقای فوتبال ایران که در لیگ هجدهم و جام حذفی قهرمان سال شد، به عنوان قهرمان سوپر جام فوتبال ایران نیز معرفی گردید.

نظرات