مدیرعامل پرسپولیس یکشنبه در جمع نمایندگان رسانه‌های جمعی

مدیرعامل پرسپولیس یکشنبه در جمع نمایندگان رسانه‌های جمعی

مدیر عامل باشگاه پرسپولیس صبح روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری پاسخگوی سوالات رسانه‌های جمعی خواهد بود.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس و بنا بر اعلام پندار خمارلو، مدیر روابط عمومی باشگاه، ایرج عرب روز یکشنبه از ساعت ده صبح در نشستی با نمایندگان رسانه‌های جمعی حضور خواهد یافت تا پاسخگوی سوالات باشد.

این کنفرانس خبری با هدف پاسخ به سوالات در حوزه مسایل مالی خواهد بود.

مکان  گفتگوی خبری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظرات