باشگاه، ضرب و شتم هواداران پرسپولیس را پیگیری می‌کند
با گردآوری مدارک و مستندات و ارایه به مراجع ذیصلاح

باشگاه، ضرب و شتم هواداران پرسپولیس را پیگیری می‌کند

باشگاه پرسپولیس با گردآوری مدارک و مستندات، حمله به هواداران خود را در مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با توجه به اقدام‌های صورت گرفته در جریان بلیت فروشی و حوادث رقم زده شده برای هواداران پرسپولیس، باشگاه در حال جمع آوری مدارک و مستندات است که با ارایه آن به مراجع ذیصلاح، این موارد را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

نظرات