هیات مدیره به اردوی تیم ملحق شد
برای همراهی با سرخپوشان

هیات مدیره به اردوی تیم ملحق شد

اعضای هیات مدیره باشگاه برای حضور در کنار اعضای تیم، امروز راهی اصفهان شده و از ظهر به اردوی تیم ملحق شدند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، پس از آن که ایرج عرب مدیرعامل روز گذشته برای پیگیری امور و شرکت در جلسات، قبل از کاروان تیم در اصفهان حضور پیدا کرد، سه عضو دیگر هیات مدیره هم امروز چهارشنبه راهی اصفهان شدند.

علی رغبتی، مهدی محمد نبی و سید مهرداد هاشمی اعضای هیات مدیره هستند که به اردوی تیم ملحق شدند و در کنار سرخپوشان حضور پیدا کردند.

نظرات