پرسپولیس نسبت به رأی صادره برای بیرانوند، استیناف خواهی کرد
با تقدیم لایحه به فدراسیون فوتبال

پرسپولیس نسبت به رأی صادره برای بیرانوند، استیناف خواهی کرد

باشگاه پرسپولیس لایحه استیناف خواهی خود نسبت به رأی صادره از سوی کمیته اخلاق برای دروازه‌بان ملی‌پوش خود را تقدیم فدراسیون فوتبال کرد.

مهدی ذاکر مدیر امور حقوقی باشگاه، در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفت: امروز با تنظیم لایحه‌ای و با لحاظ قرار دادن مقررات و قوانین موضوعه در راستای نقض رأی کمیته اخلاق، نسبت به استیناف خواهی اقدام شد و درخواست پرسپولیس تقدیم فدراسیون فوتبال ایران شد.

نظرات