حامیان مالی و قراردادهای تجاری باشگاه موضوع جلسه امروز هیأت مدیره

حامیان مالی و قراردادهای تجاری باشگاه موضوع جلسه امروز هیأت مدیره

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در نشست امروز یکشنبه خود به بررسی موضوع قراردادهای تجاری باشگاه و بحث حامیان مالی پرداخت و مقرر شد در جلسه بعدی نتیجه‌گیری نهایی صورت بگیرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، هیأت مدیره باشگاه در نشست صبح امروز یکشنبه خود به بررسی مباحث مربوط به حامیان مالی، قراردادهای تجاری باشگاه و طرح‌های اقتصادی و درآمدزایی پرداخت. در این ارتباط گزارشی از شرایط موجود، اقدام‌های صورت گرفته و موارد پیش رو ارائه و استماع شد و اعضاء به گفتگو و تبادل نظر در این باره پرداختند.

همچنین برای پاره‌ای اقدام‌های قانونی و اجرایی، تصمیم‌گیری شد و مقرر گردید در نشست روز سه‌شنبه 27 فروردین، نتیجه‌گیری لازم صورت بگیرد.

نظرات