ایرج عرب مدیرعامل پرسپولیس شد

ایرج عرب مدیرعامل پرسپولیس شد

با رأی اعضای هیات مدیره، ایرج عرب مدیر عامل پرسپولیس شد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، جلسه هیات مدیره جدید پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.

با رأی اعضای هیات مدیره، جعفر کاشانی رئیس هیات مدیره و ایرج عرب مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شدند.

 

نظرات