هواداران پرسپولیس امروز بر سر مزار محمد بوقی

هواداران پرسپولیس امروز بر سر مزار محمد بوقی

هواداران پرسپولیس امروز جمعه در امامزاده طاهر کرج بر سر مزار هوادار و بوقچی معروف پرسپولیس و فوتبال ایران، گرد هم می‌آیند تا یاد او را گرامی بدارند.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، ۲۶ سال قبل در  ۲۶ دیماه سال ۷۱ بود که صدای گوش نواز و شور برانگیز محمد ابراهیم نایب عباسی معروف به محمد بوقی برای همیشه ساکت شد. صدای بوق او و شعارها و شعر های خود ساخته اش که چه در بازی های پرسپولیس و چه در بازی های تیم ملی ایران ورزشگاه را به وجد می آورد، برای همیشه از فوتبال ایران رخت بر بست. او در کنار ستاره های فوتبال، بخشی از تاریخ فوتبال ایران شد.

امروز جمعه از ساعت یازده با همت کانون هواداران پرسپولیس و خانواده نایب عباسی، یاد و خاطر او بر سر مزارش در امامزاده طاهر کرج گرامی داشته خواهد شد.

نظرات