شکری: دفاعیه ژوزه را بعد از یک سال ارسال کردند، از فیفا زمان می‌گیریم

شکری: دفاعیه ژوزه را بعد از یک سال ارسال کردند، از فیفا زمان می‌گیریم

نماینده حقوقی باشگاه پرسپولیس در پرونده ژوزه و دستیارانش گفت: فیفا روز دوشنبه نامه‌ای برای باشگاه پرسپولیس ارسال کرد و این نامه همراه لایحه دفاعیه ژوزه و همکارانش آمد که یکسال قبل تحویل فیفا شده بود و به ما تا سوم مهر ماه وقت دادند که پاسخ این دفاعیه را ارسال کنیم.

مصطفی شکری در گفتگو با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، افزود: در مورد این نامه و عملکرد فیفا نکته خیلی جالبی وجود دارد و آن هم ارسال لایحه برای ما، یکسال پس از تحویل به فیفا است و در شرایطی که یکسال زمان گذشت، فقط مهلتی 10 روزه برای ارسال پاسخ تعیین شده است.

وی ادامه داد: در ذیل لایحه دفاعیه، تاریخ 13 سپتامبر سال 2013 درج شده است، ابتدا تصور کردیم که در درج تاریخ اشتباه شده است اما تاریخی که فاکس درج کرده نیز 13 سپتامبر 2013 و ساعت 12:30 را نشان می‌دهد.

نامه فیفا هم در تاریخ یازدهم سپتامبر (20 شهریور ماه) صادر و با DHL ارسال شد که دیروز دوشنبه به دست ما رسید و در این نامه آمده است باید پاسخ به مسائل مطرح شده و مستندات مربوط به آن را تا 25 سپتامبر یعنی سوم مهر ماه ارسال کنیم.

تعیین مهلت 10 روزه بعد از یکسال خیلی عجیب است، بر همین اساس در حال تنظیم نامه‌ای هستیم تا فیفا زمان بیشتری را تعیین کند.

شکری خاطرنشان کرد: لایحه ارسالی وکیل ژوزه و سه همکارش که از لیسبون ارسال شده است، حدود 40 صفحه است و بیشتر به همان مسایلی پرداخته که در گذشته مطرح کرده‌اند. مستندات و مدارک ما آماده است اما برای اینکه همه چیز دقیق باشد باید این لایحه و لایحه ارسالی باشگاه را یکبار دیگر بررسی کرد. در این ارتباط هماهنگی‌های لازم با مدیریت باشگاه و آقای منتقمی انجام می‌شود و با توجه به دستورالعمل باشگاه اقدام خواهد شد.

نظرات