تبریک روز خبرنگار از سوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس

تبریک روز خبرنگار از سوی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس

اعضای هیات مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس در نشست امروز چهارشنبه خود با بزرگ داشتن جایگاه رسانه‌ها روز خبرنگار را به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های ورزشی تبریک گفتند.

 به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، هیات مدیره باشگاه امروز در جریان تشکیل جلسه خود و در شروع این نشست با بزرگ داشتن جایگاه و نقش رسانه‌ها در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

اعضای هیات مدیره پرسپولیس، رسانه‌ها و خبرنگاران را پل‌های ارتباطی و بازوهای قدرتمند برای پیشبرد اهداف جامعه در تمام عرصه‌ها خواندند و اثر سازنده آنها در توسعه امور‌، بهبود شرایط و رفع نواقص را مورد تأکید قرار دادند.

 هیات مدیره، این روز را به کلیه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای به ویژه رسانه‌ها و خبرنگاران ورزشی در حوزه پرسپولیس تبریک و تهنیت گفتند.

 ایشان، تلاش مشترک و یاری رسانه‌ها و خبرنگاران حوزه پرسپولیس را برای ادامه موفقیت‌های پرسپولیس و شادی هواداران که اکثریت جامعه هواداران و مخاطبان فوتبال را تشکیل می‌دهند، مهم توصیف کردند.

نظرات