معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس منصوب شد

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس منصوب شد

عضو هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس امروز شنبه طی مراسمی به عنوان معاون حقوقی باشگاه معرفی شد تا از این پس عهده‌دار مسوولیت‌های این بخش خطیر در پرسپولیس باشد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، روز شنبه طی مراسمی با حضور معاونان و مدیران باشگاه، محمدرضا حاجی بیگی به عنوان معاون حقوقی معارفه شد.

حمیدرضا گرشاسبی سرپرست باشگاه پرسپولیس در جریان این مراسم اظهار داشت: معاونت حقوقی یکی از مهمترین بخش‌ها در مجموعه پرسپولیس است چون هر گونه نقصان در آن می‌تواند به بهای سنگینی تمام شود و این مساله به شکل جریمه‌ها و خسارت‌های مالی سنگین بروز کند. آقای حاجی بیگی هم با اصرار هیأت مدیره، در حالی این مسوولیت را پذیرفتند که مسوولیت‌های مهم دیگری به ایشان پیشنهاد شده است ولی از آنها صرفنظر کردند تا بتوانند در این بخش به باشگاه کمک کنند.

نظرات