خرید بلیط الکترونیکی با استفاده از کارت ملی و کارت عضویت الکترونیک

خرید بلیط الکترونیکی با استفاده از کارت ملی و کارت عضویت الکترونیک

برای اولین بار در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با تصویب شورای تامین استان تهران بلیط فروشی تمام جایگاه های ورزشگاه آزادی به صورت الکترونیکی به فروش خواهد رسیدوبه هیچ عنوان تماشاگران بدون داشتن این بلیط نمی توانند وارد ورزشگاه شوند.

برای اولین بار در چهاردهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران با تصویب شورای تامین استان تهران بلیط فروشی تمام جایگاه های ورزشگاه آزادی به صورت الکترونیکی به فروش خواهد رسیدوبه هیچ عنوان تماشاگران بدون داشتن این بلیط نمی توانند وارد ورزشگاه شوند.

نظرات