رونمایی پیراهن جدید پرسپولیس برای هواداران 28 تیر 96 / ویدئو

رونمایی پیراهن جدید پرسپولیس برای هواداران 28 تیر 96 / ویدئو

ویدئو رونمایی پیراهن جدید پرسپولیس برای هواداران 28 تیر 96

 

تهیه کننده : وحید رضایی

نظرات