مصاحبه با ایگور پانادیچ در اردوی اوکراین 20 تیر 96 / ویدئو

مصاحبه با ایگور پانادیچ در اردوی اوکراین 20 تیر 96 / ویدئو

ویدئو مصاحبه با ایگور پانادیچ در اردوی اوکراین 20 تیر 96

 

تهیه کننده : وحید رضایی

نظرات