مصاحبه با دکتر طاهری 4 تیر 96 / ویدئو

مصاحبه با دکتر طاهری 4 تیر 96 / ویدئو

ویدئو مصاحبه با دکتر طاهری 4 تیر 96

 

تهیه کننده : وحید رضایی

نظرات