پرسپولیس

آخرین اخبار
زمان باقی مانده تا بازی بعدی
  تقویم پرسپولیس
آخرین گزارش تصویری

گالری تصاویر

تمرین سه شنبه سرخپوشان - 29مرداد 1398

تمرین سه شنبه سرخپوشان - 29مرداد 1398

بیشتر
تمرین دوشنبه سرخپوشان - 28 مرداد 1398

تمرین دوشنبه سرخپوشان - 28 مرداد 1398

بیشتر
تمرین یکشنبه سرخپوشان - 27 مرداد 1398

تمرین یکشنبه سرخپوشان - 27 مرداد 1398

بیشتر
تمرین شنبه سرخپوشان - 26 مرداد 1398

تمرین شنبه سرخپوشان - 26 مرداد 1398

بیشتر
تمرین  پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

تمرین پنجشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

بیشتر
دیدار دوستانه پرسپولیس - گل گهر - چهارشنبه 23 مرداد 1398

دیدار دوستانه پرسپولیس - گل گهر - چهارشنبه 23 مرداد 1398

بیشتر
تمرین سه‌شنبه سرخپوشان - 22 مرداد 1398

تمرین سه‌شنبه سرخپوشان - 22 مرداد 1398

بیشتر
تمرین دوشنبه سرخپوشان - 21 مرداد 1398

تمرین دوشنبه سرخپوشان - 21 مرداد 1398

بیشتر
تمرین بعدازظهر یکشنبه سرخپوشان - 20 مرداد 1398

تمرین بعدازظهر یکشنبه سرخپوشان - 20 مرداد 1398

بیشتر
تمرین صبح یکشنبه سرخپوشان - 20 مرداد 1398

تمرین صبح یکشنبه سرخپوشان - 20 مرداد 1398

بیشتر